Colofon

Kerkrecht.nl is in 2002 tot stand gekomen op initiatief van prof. dr. M. te Velde, hoogleraar gemeenteopbouw, kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de Theologische Universiteit te Kampen. Vanaf 2016 is prof. dr. C. van den Broeke verantwoordelijk voor de algemene opzet en de leiding van het project.

De huidige versie is bedoeld als een interim-versie terwijl intussen gewerkt wordt aan een nieuw systeem, met meer mogelijkheden en een betere opmaak. De site wordt onderhouden door drs. W. van der Schee. Voor vragen, commentaar en het aanbieden van aanvullend materiaal kunt bij hem terecht via wvdschee@xs4all.nl.

Aan de digitalisering van het materiaal is door veel vrijwilligers een bijdrage geleverd. Dank!

Er is geprobeerd toestemming te verkrijgen van rechthebbenden voor zover het gaat om auteursrechtelijk beschermde teksten. Wanneer daarbij iets niet goed gegaan is, wees zo vriendelijk contact op te nemen via bovenstaand mailadres.