[Cap. VI.] De Sacramentis.

De Coena Domini.

= De sacramenten
De tafel van de Heer

Artikel
[13.]

Verba coenae quae in Constitutionibus ecclesiasticis proponuntur, quia sunt et cum institutione, et cum manifesto Christi praecepto, et denique cum Pauli declaratione quam maximè consentanea, putamus planè esse retinenda.

= Wij vinden dat de avondmaalsformule die in de kerkelijke verordeningen wordt voorgesteld zeker behouden moet worden, omdat zij het meest overeenkomt met de instelling en met het duidelijke voorschrift van Christus en tenslotte met de verklaring van Paulus.