Zevende Afdeeling.

Over het Kerkelijk Bestuur in de gemeenten.

Artikel
93

De huishoudelijke belangen der gemeenten, zullen voor het overige, overeenkomstig de algemeene verordeningen, door plaatselijke reglementen, onder ’s Konings goedkeuring, kunnen worden geregeld.