Van de censuur en kerkelijke vermaning

Artikel
78

Wanneer iemand die geëxcommuniceerd is, zich wederom wil verzoenen met de gemeente door boetvaardigheid, zo zal het vóór de handeling van het Avondmaal, of anderszins naar gelegenheid, tevoren de gemeente aangezegd worden, teneinde hij ten naastkomenden Avondmaal (zover niemand iets weet voort te brengen ter contrarie) openbaar met professie van zijn bekering weer opgenomen wordt, volgende het formulier daarvan zijnde.