Materiaal elders online

Rooms-katholieke traditie

Corpus iuris canonici

Richter, Emil Ludwig, Friedberg, Emil (Hrsgg.)
Corpus Iuris Canonici (...) Pars prior Decretum Magistri Gratiani, 1879, reprint Graz 1959
Corpus Iuris Canonici (...) Pars secunda Decretalium collectiones, 1881, reprint Graz 1959

Gereformeerde traditie

Acta/Handelingen

Hooyer, Cornelis
Oude Kerkordeningen der Nederlandsche Hervormde Gemeenten (1563-1638) en het Concept-Reglement op de Organisatie van het Hervormd Kerkgenootschap in het Koningrijk Holland (1809), Zaltbommel: Joh. Noman & Zoon, 1865 (Universiteitsbibliotheek Utrecht)

Acta van de synodes van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1892-2003 (PKN.nl, Digibron)
Handelingen van de synode van de Nederlandse Hervormde Kerk 1816-2003 (PKN.nl, Digibron)

Dissertaties

Ouden, Willem Hendrik den -
Kerk onder patriottenbewind. Kerkelijke financiën en de Bataafse Republiek, 1795-1801, Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum, 1994 (proefschrift Groningen) (Bibliotheek Groningen)

Janssen, Allan Jay
Kingdom, office and church. A Study of A.A. van Ruler’s Doctrine of Ecclestiastical Office with Implications for the North American ecumenical Discussion, Amsterdam: International Reformed Theological Institute, 2005 (proefschrift VU) (Bibliotheek VU Amsterdam)

Smink, Geurt Jacobus
Het kerkelijke ambt naar een nieuw paradigma. De ambtstheologie van Hans Küng, Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum, 2006 (proefschrift Nijmegen) (Universiteitsbibliotheek Nijmegen)

Studies

Ouden, Willem Hendrik den -
De ontknoping van de zilveren koorde. De geschiedenis van de rijkstraktementen in de Nederlandse Hervormde Kerk, Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum, 2004 (Bibliotheek Groningen)

Scripties

Eeken, H. van
Kerkrechtelijke aspecten van gemeentestichting. Bijvakscriptie kerkrecht Theologische Universiteit Apeldoorn, 2000

Tijdschriftartikelen

Olivier Favre
‛Pierre Viret (1511-1571) et la discipline ecclésiastique’La Revue réformée nº 199, Vol. 49/3,55-76 (1998)