Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

IV. Evangelisatie en zending

Artikel
89

1. De kerken zullen zich door middel van de arbeid der evangelisatie richten tot hen, die vervreemd zijn van het evangelie, om hen zo mogelijk te brengen tot de gemeenschap met Christus en zijn kerk.
2. Deze arbeid geschiedt onder leiding van de kerkeraad, die de leden der gemeente ook zal opwekken Jezus Christus in het midden der wereld met woord en daad te belijden.