Historisch kerkrecht

Het meeste materiaal wat op kerkrecht.nl te vinden valt in directe zin niet meer onder het geldend kerkrecht. Het is historisch kerkrecht of commentaar daarop. Indirect blijft het van waarde omdat het voorbeelden biedt van hoe er in het verleden in vergelijkbare situaties met het kerkrecht werd omgegaan.

Het meeste ervan vind je via de overzichten onder Bibliotheek (in de balk links).

Via deze pagina kun je naar een aantal overzichtspagina’s van rechtsvoorgangers van bestaande kerkgemeenschappen. Net als bij de pagina’s onder Kerkgemeenschappen bieden die telkens verwijzingen naar materiaal dat bij die historische setting hoort.

Gereformeerde Landskerk in de Nederlanden (1571-1816)
Nederlandse Hervormde Kerk (1816-2004)
Christelijke Afgescheidene Gereformeerde Kerk in Nederland (1836-1869)
Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland (1869-1892)
Nederduitsche Gereformeerde Kerken in Nederland (1886-1892)
Gereformeerde Kerken in Nederland (1892-2004)