|278|

Bijlage III

 

De verblijfplaats van de ondertekenaars van het Convent van Wezel, juli 1571. De lijnen markeren een afscheiding tussen de personen die in Bedburg (1-17), Wezel (18-29) en Emden (30-51) ondertekend hebben. Onder eerste zeventien namen vinden we vermoedelijk vijf commissarissen van de prins van Oranje: Van Zuylen van Nijevelt, Pieter de Rijcke, Van Asperen, De Vos en Van Culemborg. Over de ondertekening van de personen genoemd onder 62 en 63 heb ik geen aanvullende informatie gevonden.

 

|279|

 


1 Cf. Kirchenratsprotokolle Emden, register sub Keteler (v. Loe), Thys.