Gebruikte afkortingen

 

ACTA ITAL: Acta van het consistorie van de Italiaanse kerk in Londen, 1570-1591, British Library, Additional Manuscript nr. 48096. 

ACTA NL I: Kerkeraads-protocollen der Nederduitsche Vluchtelingen-kerk te Londen, 1560-1563, ed. A.A. van Schelven, Utrecht 1921 (Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap, derde serie, nr. 43).

ACTA NL II: Acta van het consistorie van de Nederlandse gemeente te Londen 1569-1585, uitgegeven door A.J. Jelsma en O. Boersma (Rijks Geschiedkundige Publicatien, uitgegeven door het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Kleine Serie, deel 76, ’s-Gravenhage 1993.

Actes I: Actes du consistoire de l’église francaise de Threadneedle Street, Londres, vol. I, 1560-1565, ed. E. Johnstone, Londen 1937 (Publications of the Huguenot Society of London, Quarto Series, vol. 38)

Actes II: Actes du consistoire de l’église francaise de Threadneedle Street, Londres, vol. II, 1571-1577, ed. A.M. Oakley, Londen 1969 (Publications of the Huguenot Society of London, Quarto Series, vol. 48).

Actes III: Actes du consistoire de l'église frangaise de Threadneedle Street, Londres, vol. III, 1578-1588. Manuscript in de Franse kerk in Londen, Soho Square.

BLGNP: Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlands Protestantisme, 1978- (I-III in 1988)

Colloquia: Acten van de Colloquia der Nederlandsche gemeenten in Engeland 1575-1609, ed. J.J. van Toorenenbergen (serie werken der Marnixvereeniging, serie 2, deel 1), Utrecht 1873.

DNB: Dictionary of National Biography.

ELBA: Ecclesiae Londino-Batavum Archivum. Epistulae et Tractatus cum Reformationis turn Ecclesiae Londino-Batavae Illustrantes, drie delen in vier banden, ed. J.H. Hessels, Cambridge 1887-1897. 

Haag & Haag: M.M.E. et E.M. Haag, La France Protestante; eerste druk, Parijs 1846-1859; tweede druk, Parijs 1877-1888.

KPWesel: Communio et mater fidelium. Acta des Konsistoriums der niederländischen reformierten Flüchtlingsgemeinde in Wesel 1573-1582, ed. J.G.J. van Booma und J.L. van der Gouw. Schriftenreihe des Vereins für Rheinische Kirchengeschichte 103, Delft/Köln 1991.

Marnef II: Antwerpen in Reformatietijd. Ondergronds Protestantisme in een internationale handelsmetropool, 1550-1577. [onuitgegeven dissertatie, Leuven 1991, II: Bibliografie en bijlagen].

Moens: The Marriage, Baptismal, and Burial Registers 1571 to 1874 and monumental Inscriptions, Dutch Reformed Church, Austin Friars, ed. W.J.C. Moens, Lymington 1884.

NAKG: Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis.

NNBW: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek.

Returns: Returns of Aliens dwelling in the City and Suburbs of London from the Reign of Henry VIII to that of James I, ed. R.E.G. Kirk and E.F. Kirk, Aberdeen 1900-1910 (serie Publications of the Huguenot Society of London, Quarto Series, vol. X, 1-3). 

Returns 1593: Returns of Strangers in the Metropolis 1593, 1627, 1635, 1639. A Study of ah Active Minority, I. Scouloudi (Quarto Series of the Huguenot Society of London), Londen 1985.