Protestantse Kerk in Nederland

contact

Protestants Landelijk Dienstencentrum
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht
Postbus 8504
3503 RM Utrecht
telefoon: 030 880 18 80
e-mail: servicedesk@protestantsekerk.nl
internet: www.protestantsekerk.nl

zie ook onder Historisch kerkrecht
Nederlandse Hervormde Kerk
Gereformeerde Kerken in Nederland

 

kerkorde-edities

kerkorde (editie 2013)
kerkorde (editie 2004)

commentaren

editie 2013: P. van den Heuvel (red.),
Toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland
(Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum, 2013) ➝ aanschaffen
editie 2004: P. van den Heuvel (red.),
De toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland
(Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum, 2004)

acta

via www.protestantsekerk.nl

rapporten

De kerk en de democratische rechtsstaat — een positiebepaling (2009)
Notitie over de ambtsvisie van de Protestantse Kerk in Nederland (2012)
Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg (2015)
Kerk 2025: Een stap verder (2016)