Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling II

Van hen, die geroepen zijn tot bijstand in het openbare ambt van Woord en Sacrament

E. Van de taak van alle anderen, die tot enige kerkelijke dienst gesteld zijn.

De taak van alle anderen, die tot enige kerkelijke dienst gesteld zijn, wordt geregeld naar plaatselijk gebruik en behoefte. Zij kunnen tot hun dienst in het midden der gemeente worden ingeleid.