Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling II

Van hen, die geroepen zijn tot bijstand in het openbare ambt van Woord en Sacrament

E. Van de taak der pastorale medewerkers.

Vervallen.


oude tekst:
Zij ontvangen van de kerkeraad een schriftelijke aanstelling voor de duur van ten hoogste een jaar, op grond van benoemingsvoorwaarden waarin ook een eventuele honorering wordt geregeld. De benoemingsvoorwaarden moeten vooraf door de Synodale Commissie worden goedgekeurd. Voor verlenging van de benoeming, telkens voor een jaar, is toestemming van de Synodale Commissie vereist.