Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling II

Van hen, die geroepen zijn tot bijstand in het openbare ambt van Woord en Sacrament

D. Van de taak der kerkmusici.

De toelating tot het ambt van kerkmusicus geschiedt volgens de bepalingen van de Ordening betreffende de kerkmusici.