Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling II

Van hen, die geroepen zijn tot bijstand in het openbare ambt van Woord en Sacrament

D. Van de taak der kerkmusici.

De onderwijzing kan bestaan uit het bijdragen aan catechetische programma’s, oefeningen in de liturgische muziek en het opleiden van kerkmusici.