Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling II

Van hen, die geroepen zijn tot bijstand in het openbare ambt van Woord en Sacrament

D. Van de taak der kerkmusici.

Aan de kerkmusici is opgedragen de verzorging van het kantoraat, de bespeling van het orgel en het leiding geven aan vocale en instrumentale groepen.