Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling II

Van hen, die geroepen zijn tot bijstand in het openbare ambt van Woord en Sacrament

C. Van de taak der diakenen.

Zij kunnen daartoe ook deelnemen aan gezamenlijke projecten en acties in breder verband, waarbij voor deelneming aan niet-kerkelijke acties en het aangaan van vormen van blijvende samenwerking de voorafgaande instemming van de kerkeraad is vereist.