Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling II

Van hen, die geroepen zijn tot bijstand in het openbare ambt van Woord en Sacrament

A. Van de taak der ouderlingen.

Bij verhindering van de predikant en in geval van vacature bevorderen zij, dat de kerkeraad voorziet in de behoorlijke waarneming van zijn dienst en zijn zij inzonderheid belast met het huis- en ziekenbezoek.