Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling II

Van hen, die geroepen zijn tot bijstand in het openbare ambt van Woord en Sacrament

Zij, die geroepen zijn tot bijstand in het openbare ambt van Woord en Sacrament, worden onderscheiden in:
a. ouderlingen;
b. kerkrentmeesters;
c. diakenen;
d. kerkmusici;
e. pastorale medewerkers;
f. alle anderen, die tot enige kerkelijke dienst gesteld zijn.