Prae-ambulaire artikelen

De Evangelisch-Lutherse Kerk gelooft met de ganse Christenheid op aarde in God de Vader, Zoon en Heilige Geest. Zij leeft uit het Evangelie van Jezus Christus, zoals het in de Heilige Schrift van Oud- en Nieuw-Testament, de enige bron en norm van alle kerkelijke verkondiging en dienst gegeven is, en zoals het in haar Belijdenisgechriften, inzonderheid de onveranderde Augsburgse Confessie en Luther’s Catechismus, beleden wordt.