Kerken-ordening, gesteld in de Nationale Synode der Gereformeerde Kerken gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, zooals die onderhouden wordt door de Gereformeerde Kerken in Nederland, en door deze bij de Overheid is bekend gemaakt, volgens het besluit der Generale Synode van Amsterdam in den jare 1892.

Bron:
Acta der Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Dordrecht in den jare 1893 (Amsterdam: J.A. Wormser, 1893), pag. 231-243

Jaar: 1892