Over

Doel

Met kerkrecht.nl willen we iedereen van dienst zijn die informatie zoekt over het geldend kerkrecht in Nederlandse kerkgemeenschappen.
Voor veel Nederlandse kerkgemeenschappen is er een startpagina gemaakt (zie links onder Kerkgemeenschappen), die toegang geeft tot de kerkorde en tot belangrijke kerkrechtelijke boeken en documenten. Zulke startpagina’s zijn er ook voor een representatief aantal buitenlandse kerken uit diverse tradities.

Kerkrecht.nl wil ook de beoefening van het kerkrecht als studievak ondersteunen en stimuleren. Het met oog daarop vind je onder bibliotheek publicaties op het gebied van het kerkrecht die niet meer bij de uitgever verkrijgbaar zijn. Dat kan naast Nederlandse ook anderstalige literatuur zijn.
Daarnaast is er plaats voor historische documenten, bijv. kerkordes, acte van concilies en synodes uit voorbije eeuwen.
De site is opgezet uit ideële motieven en werkt niet commercieel, zonder winstoogmerk.

Om welke kerken gaat het?

Kerkrecht.nl bevat in eerste instantie vooral kerkrechtelijk materiaal uit de gereformeerde traditie van het protestantisme. Dat geldt zowel binnen- als buitenlandse kerken.
In de loop van de tijd wordt het aangeboden materiaal zo veel mogelijk uitgebreid tot het kerkrecht van alle in Nederland aanwezige kerken. Uiteraard is daarbij veel afhankelijk van de medewerking van de desbetreffende kerkelijke instanties.

Welke gebruikers hebben we op het oog?

Kerkrecht.nl is bedoeld als een kennisbank ten dienste van ieder die kerkrechtelijke informatie zoekt, zowel voor actueel kerkelijk gebruik als voor opleidings- en andere studiedoelen. Te denken is aan: kerkleden, theologiestudenten, predikanten, pastores, catecheten, ouderlingen, diakenen, civiele juristen, notarissen, journalisten, enz.