Aymon, J., 1715
Tous les synodes nationaux des eglises reformées de France (I 1710, II 1715)


Handelingen van de Opzieners der Gemeente Jesu Christi Amsterdam 1836


Handelingen van de Opzieners der Gemeente Jesu Christi Utrecht 1837


Verslag van de Vergadering van Opzieners der Gemeente Jesu Christi Amsterdam 1840


Verslag van de Synode der Afgescheidene Gereformeerde Gemeente in Nederland Amsterdam 1840


Synode van de Christelijk Afgescheidene Gereformeerde Kerk in Nederland Amsterdam 1843 Bewaard gebleven bescheiden


Handelingen en besluiten der Synodale vergadering van de Christelijk Afgescheidene Gereformeerde Kerk in Nederland Groningen 1846


Verslag van de Synode der Christelijk Afgescheidene Gereformeerde Kerk in Nederland Amsterdam 1849


Verslag van de Synode der Christelijk Afgescheidene Gereformeerde Kerk in Nederland Amsterdam 1851


Handelingen van de Synode der Christelijk Afgescheidene Gereformeerde Kerk in Nederland Zwolle 1854


Handelingen van de Synode der Christelijk Afgescheidene Gereformeerde Kerk in Nederland Leiden 1857


Handelingen van de Synode der Christelijke Afgescheidene Gereformeerde Kerk in Nederland Hoogeveen 1860


Handelingen van de Synode der Christelijk Afgescheidene Gereformeerde Kerk in Nederland Franeker 1863


Handelingen van de Synode der Christelijk Afgescheidene Gereformeerde Kerk in Nederland Amsterdam 1866


Handelingen van de Synode der Christelijk Afgescheidene Gereformeerde Kerk in Nederland Middelburg 1869


Handelingen van de Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland Groningen 1872


Handelingen van de Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland ’s Hertogenbosch 1875


Handelingen van de Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland Utrecht 1877


Handelingen van de Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland Dordrecht 1879


Handelingen van de Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland Zwolle 1882


Acta of Handelingen der Nationale Synode Dordrecht 1618-1619


Handelingen van de Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland Rotterdam 1885


Acta van het Synodaal Convent van Nederduitsche Gereformeerde Kerken Rotterdam 1887


Acta der voorloopige Synode van Nederduitsche Gereformeerde Kerken Utrecht 1888


Handelingen van de Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland Assen 1888


Acta der voorloopige Synode van Nederduitsche Gereformeerde Kerken Utrecht 1889

Rutgers, F.L., 1889
Acta van de Nederlandsche Synoden der zestiende eeuw


Handelingen van de Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland Kampen 1889


Acta der tweede voorloopige Synode van Nederduitsche Gereformeerde Kerken Leeuwarden 1890


Acta der derde voorloopige Synode van Nederduitsche Gereformeerde Kerken ’s Gravenhage 1891


Handelingen van de Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland Leeuwarden 1891

Reitsma, J., Veen, S.D. van, 1892
Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, gehouden in de noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620, deel I


Acta der vierde voorloopige Synode van Nederduitsche Gereformeerde Kerken Amsterdam 1892


Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Amsterdam 1892

Reitsma, J., Veen, S.D. van, 1893
Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, gehouden in de noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620, deel II

Reitsma, J., Veen, S.D. van, 1894
Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, gehouden in de noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620, deel III

Reitsma, J., Veen, S.D. van, 1895
Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, gehouden in de noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620, deel IV

Reitsma, J., Veen, S.D. van, 1896
Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, gehouden in de noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620, deel V


Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Middelburg 1896

Reitsma, J., Veen, S.D. van, 1897
Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, gehouden in de noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620, deel VI

Reitsma, J., Veen, S.D. van, 1898
Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, gehouden in de noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620, deel VII

Reitsma, J., Veen, S.D. van, 1899
Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, gehouden in de noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620, deel VIII


Notulen van het verhandelde in de zittingen der Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland Utrecht 1902


Notulen van het verhandelde in de zittingen der Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland Utrecht 1903


Notulen van het verhandelde in de zittingen der Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland Utrecht 1904


Acta der Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Utrecht 1905


Notulen van het verhandelde in de zittingen der Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland Utrecht 1906


Acta der Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Amsterdam 1908


Acta der Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Zwolle 1911


Acta van de buitengewone Generale Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland ’s-Gravenhage 1912


Notulen van het verhandelde in de zittingen der Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland Utrecht 1913


Acta van de Generale Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland ’s-Gravenhage 1914


Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Rotterdam 1917


Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Leeuwarden 1920


Acta der Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Utrecht 1923


Rapporten aangeboden aan de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, saam te komen te Utrecht, Augustus 1923


Acta der buitengewone Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Assen 1926


Acta der voortgezette buitengewone Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Assen 1926


Memorie-boek behoorende bij de Acta der buitengewone Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Assen 1926


Acta der Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Amsterdam 1936


Acta der voorloopige Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Enschede 1945


Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Utrecht 1943-1945


Acta van de buitengewone Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Utrecht 1946


Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Groningen 1946


Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Amersfoort 1948


Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Kampen 1951


Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Berkel en Rodenrijs 1952


Acta van de Generale Synode der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland Apeldoorn 1953


Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Enschede 1955


Acta van de Generale Synode der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland Apeldoorn 1956


Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Bunschoten-Spakenburg 1958


Acta van de Generale Synode der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland Rotterdam 1959


Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Assen 1961


Acta van de Generale Synode der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland Haarlem-Santpoort 1962


Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Rotterdam-Delfshaven 1964


Acta van de Generale Synode der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland Zwolle-Apeldoorn 1965-1966


Acta van de Generale Synoden van de Gereformeerde Kerken in Nederland Amersfoort-West 1966 en 1967


Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Hoogeveen 1969


Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Hattem 1972


Acta van de Generale Synode der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland Amsterdam/Nieuw-West 1974


Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Kampen 1975


Acta van de Generale Synode der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland Hoogeveen 1977


Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Groningen-Zuid 1978


Acta van de Generale Synode der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland Amersfoort 1980


Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Arnhem 1981


Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Heemse 1984


Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Spakenburg 1987


Akta van de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken Dronten 1988


Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Leeuwarden 1990


Akta van de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken Ede 1991


Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Ommen 1993


Akta van de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken Apeldoorn 1994-1995


Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Berkel en Rodenrijs 1996


Handelinge van die ad hoc-Sinode van die Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika Pretoria 1997


Acta van de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken Doorn 1998


Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Leusden 1999


Acta van de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken Amersfoort 2001


Acta van de voortgezette Generale Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland Leeuwarden/Apeldoorn 2002


Handelinge van die ad hoc-Sinode en die Sinode van die Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika Johannesburg 2001 en 2002


Acta van de (buitengewone) Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Zuidhorn 2001, 2002-2003


Acta van de Generale Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland Utrecht-West/Nunspeet 2004


Acta van de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken Lelystad 2004


Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Amersfoort-Centrum 2005


Acta van de Synodes van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland Garderen 2004 en Frieschepalen-Siegerswoude 2004-2006


Handelinge van die ad hoc-Sinode en die Sinode van die Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika Pretoria-Maranata 2005 en 2006


Handelinge van die ad hoc-Sinode van die Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika Kaapstad 2006


Acta van de Generale Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland Sliedrecht Beth-El/Nunspeet 2007


Acta van de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken Zwolle 2005 en 2007


Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Zwolle-Zuid 2008


Acta van de Synode van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland Garderen II 2006-2008


Acta van de voortgezette Generale Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland Sliedrecht Beth-El/Nunspeet 2008


Acts of the 35th Synod of the Free Reformed Churches in South Africa Cape Town 2008


Acta van de Generale Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland Huizen/Nunspeet 2010


Acta van de Synode van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland Noordwijk 2008-2010


Acta van de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken Houten 13 juni 2009, 17 april 2010 en 2010-2011


Acta van de voortgezette Generale Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland Huizen/Nunspeet 2011


Acta + aanvulling van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Harderwijk 2011-2012


Acta van de Synode van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland Frieschepalen-Siegerswoude II (2010-2012)


Acta van de Synode van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland Noordwijk II (2012-2014)


Acta van de voortgezette Generale Synode Huizen/Nunspeet 2011 icm Acta van de Generale Synode Urk-Maranatha/Nunspeet 2013-2014


Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland gehouden in Ede 2014-2015


Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland gehouden in Meppel 2017


Acta van de voortgezette Generale Synode Urk-Maranatha/Nunspeet 2015 icm Acta van de Generale Synode Nunspeet 2016-2017