Trefwoorden

De kerkordes zijn voorzien van trefwoorden. Een overzicht daarvan vind je hieronder.

Het overzicht heeft een hoog 'zie-ook' gehalte. Het trefwoord 'moderamen van de classicale vergadering' verwijst bijvoorbeeld naar artikelen die alleen over dat onderwerp gaan, maar er is ook een trefwoord 'moderamen van een meerdere vergadering', dat verwijst naar artikelen die onder meer over het moderamen van de classis gaan. Het trefwoord 'classicale vergadering' levert geen lijst van alles wat met de classicale vergadering te maken heeft, maar alleen van artikelen die gaan over de classicale vergadering in het algemeen en wat (nog) niet is verwerkt in de onderliggende trefwoorden bij 'classicale vergadering'. Wanneer je naar iets op zoek bent doe je er dus verstandig aan verschillende (niveaus van) trefwoorden te proberen. Uiteraard is er altijd ook nog de zoekfunctie.

Let er bovendien op dat trefwoorden alleen verwijzen naar wat er wèl in een kerkorde staat. Er is bijvoorbeeld relatief weinig te vinden onder het trefwoord 'vrouwelijke ambtsdragers', omdat kerkordes daar doorgaans niet over schrijven, hetzij omdat het vanzelfsprekend is dat ze er niet zijn, hetzij omdat het vanzelfsprekend is dat ze er wel zijn.

TREFWOORDEN