De rechtsbevoegdheid der bijzondere Gemeenten van de Nederlandsche Hervormde Kerk of der plaatselijke Kerken
Leiden
E.J. Brill
1886

 

O. nu, dat het geschiedkundig vaststaat, dat sedert de Hervorming het Staatsgezag in meerdere of mindere mate de aangelegenheden der Kerk heeft geregeld en daarover gezag heeft uitgeoefend . . . .

 

Arr. Hoogen Raad 20 Mei 1881.