|5|

Inhoud

 

Inleiding — 9

Deel I Godsdienst als maatschappelijk verschijnsel

Hoofdstuk 1 Godsdienst: een nadere omschrijving (L. Laeyendecker) — 15

Hoofdstuk 2 Christendom in Nederland (Gérard van Tillo) — 32
Excursie: allochtoon christendom (Mar Oomen en Jos Palm) — 56

Hoofdstuk 3 Niet-christelijke wereldgodsdiensten in Nederland
a Jodendom (Edward van Voolen) — 63
b Islam (Abdul Wahid van Bommel) — 73
c Hindoeïsme (Bhagwan-Dutt Sukhai) — 93
d Boeddhisme (J. den Boer en R. Janssen) — 97

Hoofdstuk 4 Kerkelijke vernieuwingsbewegingen
a In de katholieke kerk (L. Laeyendecker) — 104
b In de reformatorische kerken (Hyme Stoffels) — 113

Hoofdstuk 5 Niet-christelijke religieuze bewegingen (R. Kranenborg) — 123

Hoofdstuk 6 Humanisme (Paul Cliteur) — 138

Hoofdstuk 7 Christelijke oecumene (W.R. van der Zee) - 153

Hoofdstuk 8 Interreligieuze dialoog (G. Bouritius) — 167

Hoofdstuk 9 Godsdienst in cijfers (M.M.J. van Hemert) — 180

|6|

Deel II Godsdienst en kerk in de samenleving

Sociaal-culturele context

Hoofdstuk 10 Secularisatie en fundamentalisme (G. Dekker) — 191

Hoofdstuk 11 Kerken in een pluriforme samenleving (Frits de Lange) — 207

Hoofdstuk 12 Bijbel en theologie (Erik Borgman) — 224

Hoofdstuk 13 Filosofie (Peter Jonkers) — 240

Hoofdstuk 14 Technologische samenleving
a Geloof en wetenschap, techniek en cultuur (Paul van Dijk) — 256
b De macht van de media (Wim Koole) — 269

Maatschappelijke vraagstukken

Hoofdstuk 15 Ethiek (A.W. Musschenga) — 280

Hoofdstuk 16 Politiek
a Kerk en staat. Vrijheid en verantwoordelijkheid (Sophie van Bijsterveld) — 292
b Godsdienst en politiek (Andries Hoogerwerf) — 303

Hoofdstuk 17 Kerken, economie en het sociale vraagstuk (Herman Noordegraaf en Henk Tieleman) — 313

Hoofdstuk 18 Natuur en milieu
a Natuur (M.E. Brinkman) — 340
b Milieu (G. Manenschijn) — 349

Hoofdstuk 19 Religie en vrede (Fred van Iersel) — 362

Hoofdstuk 20 Vrouwenbeweging (Annelies van Heijst) — 379

Hoofdstuk 21 Ontwikkeling (Rob van Drimmelen) — 392

Hoofdstuk 22 Minderheden (Jan Slomp) — 401

Hoofdstuk 23 Seksualiteit en relatievormen (Rinus Houdijk) — 414

Hoofdstuk 24 Leven en dood (Rob W. Treep) — 422

|7|

Hoofdstuk 25 Onderwijs
a Vanuit katholiek oogpunt (Frank Kwakman en Jan van Oers) — 436
b Vanuit reformatorisch oogpunt (J.H. Gerritsen) — 448

Hoofdstuk 26 Kunst (Henk Abma) — 455

 

Deel III De organisatie en het functioneren van de christelijke kerken

Hoofdstuk 27 Kerkorde
a Naar katholiek kerkrecht (R.G.W. Huysmans) — 465
b Naar reformatorisch kerkrecht (H.B. Weijland) — 472

Hoofdstuk 28 Kerkelijk ambt (G. Dingemans) — 481

Hoofdstuk 29 Liturgie (H. Wegman) — 494

Hoofdstuk 30 Prediking (Sonny Hof) — 502

Hoofdstuk 31 Spiritualiteit (Otger Steggink) — 510

Hoofdstuk 32 Geloofsoverdracht en catechese (Trees Andree en Piet Steegman) — 522

Hoofdstuk 33 Pastorale zorg (Gerben Heitink) — 535

Hoofdstuk 34 Scholing en opleiding (A.H. Smits) — 552

Hoofdstuk 35 Missie en zending
a Missie (Wiel Eggen) — 565
b Zending (Jan Jongeneel) — 573

 

Registers — 587

Personalia — 609