|5|

 

Lessen

over

het Hedendaagsche Kerkregt der Nederlandsche Hervormde Kerk.

 

Een woord vóóraf,

Strekkende tot aanbeveling dezer Akademische lessen, op grond
a. van de plaats, die de Ecclesiastiek, d.i. de wetenschap van het Kerkregt, bekleedt in de Practische Godgeleerdheid;
b. van de hooge belangrijkheid der beoefening van het Kerkregt voor den godgeleerde, met het oog op zijne kerkelijke roeping;
c. van den tijd, dien wij beleven.