|3|

 

 

 

Terwijl ik deze korte Schets ten dienste mijner leerlingen in het licht geef, opdat zij hun tot leiddraad verstrekken moge bij mijn onderwijs, breng ik haar onder het oog van allen, die belang stellen in de kennis en ontwikkeling van ons Kerkregt, met den wensch, dat de historisch-kritische beoefening daarvan, op de hoogeschool en elders, onder Gods zegen dienstbaar moge zijn aan de wezenlijke belangen der Nederlandsche Hervormde Kerk.

P.

 

|4|

 

 

 

Waar de Geest des Heeren is, daar is vrijheid.

Paulus.