Presbyteriaal-Episcopaal?
Kampen
J.H. Kok N.V.
1967

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Theologische Hogeschool te Kampen op vrijdag 6 oktober 1967