|3|

Inhoud

 

Inhoud — 3

1 Inleiding — 5
Begripsverheldering — 7
Opzet van deze handreiking — 9

2 Tradities in het kerkelijk denken over samenleving en overheid — 11
De Reformatie — 11
De Verlichting — 14
Uiteengaande wegen — 15
Nieuwe toenadering — 17

3 Veranderingen in het publieke domein — 21
Verschillende domeinen — 21
Individualisering — 23
Globalisering — 23
Europese integratie — 24
Veelvormigheid — 24
Consequenties — 25

4 Theologische motieven en overwegingen — 29
Het eigen erfgoed — 29
Legitimeren of herkennen — 31
De rechtsstaat — 32
Mensenrechten — godsdienstvrijheid — 32
De scheiding van kerk en staat — 34
Democratie — 35
De civil society — 36
De plaats van de kerk — 37

5 Praktische perspectieven — 41
De democratische rechtsstaat — 41
De plaatselijke gemeente en de overheid — 43
De landelijke kerk — 45
Godsdienst en samenleving — 46
Internationale dimensies — 47

Bijlage — 49
Artikel XVI van de Onveranderde Augsburgse Confessie — 49
Artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis — 49