Rede uitgesproken op Woensdag 18 October 1905, ter gelegenheid van de herdenking van het vijf en twintig jarig Professoraat van Dr. F.L. Rutgers
1906

(overdruk uit de Almanak van het Studenten-Corps der Vrije Universiteit 1906, z.p., z.j., 55-64)