Van het Kerkelijk ambt
Rotterdam
1898

Gereformeerde Stemmen uit vroeger en later tijd. Verzameld en uitgegeven door de Mannenvereeniging „Voetius” te Rotterdam. 2de Serie No. 1. September 1898

Drukker: Rotterdam: A. ter Weeme

(Met toestemming van den Schrijver overgedrukt uit „De Heraut” 1887-88.)

[= oorspronkelijk ‘Van het Kerkelijk ambt’ I-XVIII, De Heraut 505 (28 augustus 1887) — 528 (5 februari 1888)]