Ordinantie 14 Het leven en werken van de kerk in oecumenisch perspectief

 

II. Verband met andere kerken

Artikel 4.

Bijzondere betrekkingen

Behalve in de ontmoeting en samenwerking in oecumenische organisaties, kan de bijzondere betrekking met een andere kerk vormgegeven worden
− in een regeling betreffende het over en weer verlenen van het gastlidmaatschap aan de leden van de kerken,
− in het over en weer aanvaarden van attestaties,
− in het wederzijds verlenen van de bevoegdheid tot de bediening van Woord en sacramenten aan predikanten,
− in het zenden van afgevaardigden naar elkaars synoden en
− door andere overeenkomstige middelen.