Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 2

No.
59 NHK

Een deelgemeente als bedoeld in ord. 2-10b HKO is met ingang van 1 mei 2004 een hervormde gemeente met een bijzondere aanduiding als bedoeld in ord. 2-11-1 om haar kerkordelijk, postaal en in het rechtsverkeer te onderscheiden van de andere plaatselijke gemeente(n).