Ordinantie voor het apostolaat.

 

I. Het gesprek met Israël.

Artikel 3.

Predikanten en evangelisten.

Lid
2

Onder overeenkomstige toepassing van het bepaalde in art. 11 van de ordinantie voor de opleiding en vorming van de dienaar des Woords kunnen de opleiding en de vorming van deze predikanten worden gewijzigd en aangevuld met het oog op de bijzondere opdracht, waarmede zij zullen worden belast.