Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

III. De verkiezing en bevestiging van herders en leraars.

Artikel 19.

De beslissing op het beroep.

Lid
8

Indien de beroepene zich bereid verklaard heeft de beroeping op te volgen, wordt dit op de eerstvolgende Zondag in een kerkdienst der gemeente afgekondigd.