Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

III. De verkiezing en bevestiging van herders en leraars.

Artikel 19.

De beslissing op het beroep.

Lid
7

Zolang deze beslissing niet is gevallen, is de beroepene niet in een andere vacature beroepbaar en gaat hij niet over tot het aanvaarden van een reeds op hem uitgebracht beroep.