Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

III. De verkiezing en bevestiging van herders en leraars.

Artikel 19.

De beslissing op het beroep.

Lid
1

De beroepene geeft van het ontvangen van de beroepsbrief kennis aan de scriba van de kerkeraad der roepende gemeente, onder mededeling op welke datum de beroepsbrief door hem in ontvangst is genomen en zendt binnen drie weken na deze datum, eveneens per aangetekende brief, aan die scriba een stellige verklaring of hij al dan niet bereid is de beroeping op te volgen.