Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

III. De verkiezing en bevestiging van herders en leraars.

Artikel 14.

De bereidheid een beroeping in overweging te nemen.

Lid
2

Proponenten geven voor het vervullen van een predikbeurt de kerkeraad inzage van hun testimonium van candiaat tot de Heilige dienst en ontvangen, zo zij zijn uitgenodigd op beroep te prediken, vergoeding van reiskosten, terwijl voor hun ontvangst wordt zorg gedragen.