Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

III. De verkiezing en bevestiging van herders en leraars.

Artikel 14.

De bereidheid een beroeping in overweging te nemen.

Lid
1

Predikanten, die op een standplaats der Kerk gevestigd zijn, prediken niet op beroep, doch kunnen hun bereidheid tot het in overweging nemen van een beroeping kenbaar maken aan kerkvisitatoren, die tot taak hebben op verzoek van kerkeraden of predikanten voorlichting te geven bij het opmaken van nominaties.