Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

III. De verkiezing en bevestiging van herders en leraars.

Artikel 13.

De voorbereiding van de verkiezing.

Lid
4

Bij vertraging in het beroepingswerk kan het breed moderamen der classicale vergadering de kerkeraad op diens verzoek voor een te bepalen tijd terzake diligent verklaren en anders maatregelen vorderen of nemen ter voortzetting en voltooiing van het beroepingswerk