Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

III. De verkiezing en bevestiging van herders en leraars.

Artikel 13.

De voorbereiding van de verkiezing.

Lid
1

Binnen een maand, nadat een predikantsplaats vacant is geworden of is komen vast te staan, dat men zulk een vacature kan verwachten, wordt met de voorbereiding van de verkiezing van een predikant een aanvang gemaakt en binnen twee maanden, nadat de vacature is ingegaan, tot het uitbrengen van een beroep overgegaan.