Ordinantie voor de vorming van gemeenten

 

I.  Gewone gemeenten.
1. Wie tot een gemeente behoren.
2. Het register van gemeenteleden.
3. Het bijhouden van het doop-, lidmaten- en trouwboek.
4. De vorming van nieuwe gemeenten.
5. De grenzen der gemeenten.
6. Samenvoeging.
7. Combinatie.
8. Ringen van gemeenten.

II. Centrale gemeenten.
9. De vorming van centrale gemeenten.
10. De wijkgemeente.
11. De wijkkerkeraad.
12. De werkzaamheden van de wijkkerkeraad.
13. De centrale gemeente.
14. De centrale kerkeraad.
15. De werkzaamheden van de centrale kerkeraad.
16. Buurtgemeenten.
17. Regionale kerkelijke commissies.

III. Buitengewone gemeenten.
18. Gestichtsgemeenten.
19. Schippersgemeenten.
20. Gemeenten in het buitenland.
21. Gemeenten in wording.
22. Gemeenten in herstel.

IV. Bijzondere verbanden van gemeenten.
23. Gemeenten in bijzonder verband.