Ordinantie voor de vorming van gemeenten.

 

I. Gewone gemeenten.

Artikel 4.

De vorming van nieuwe gemeenten.

Lid
7

Zolang de nieuwe gemeente nog geen eigen ambtsdragers heeft, doet het breed moderamen der classicale vergadering daar wat des kerkeraads is.