Ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

 

Artikel 4.

De wijze van behandelen.

Lid
7

Van de nieuwe beslissing zendt de provinciale commissie, die haar gaf, een afschrift aan degene, die een nadere voorziening heeft gevraagd en aan het lichaam, welks besluit in het geding was.