Ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

 

Artikel 4.

De wijze van behandelen.

Lid
5

Zo geen beroep is aangetekend, kan de generale commissie binnen dertig dagen nadat de termijn van beroep is verstreken, in het belang van de eenheid in de behandeling van bezwaren en geschillen de beslissing van de provinciale commissie te niet doen, in welk geval zij de zaak voor een nieuwe behandeling zendt naar een andere provinciale commissie.