Ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

 

Artikel 3.

De commissies voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

Lid
3

De leden van de commissies voor de behandeling van bezwaren en geschillen kunnen niet tegelijkertijd deel uitmaken van het breed moderamen ener ambtelijke vergadering.