Ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

 

Artikel 2.

Geschillen.

Lid
2

Het in het vorige lid van dit artikel bepaalde geldt niet voor geschillen, ten aanzien waarvan in de ordinanties der Kerk hetzij een afzonderlijke wijze van behandelen is vastgesteld, hetzij een ander lichaam als ter zake tot oordelen bevoegd is aangewezen.