Ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

 

Artikel 2.

Geschillen.

Lid
1

Geschillen ter zake van de vervulling van hun taak, de begrenzing van hun arbeidsvelden of het bereik van hun bevoegdheden, gerezen tussen kerkelijke lichamen of ambtsdragers als zodanig van eenzelfde provinciaal ressort worden beslecht door de provinciale commissie en die tussen de overige lichamen of ambtsdragers als zodanig door de generale commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.