Ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

 

Artikel 1.

Bezwaren.

Lid
1

Een kerkelijk lichaam, ambtsdrager of gemeentelid, zich bezwaard gevoelende door een besluit van een locaal, classicaal of provinciaal lichaam, kan zich — zo zulk een lichaam, ambtsdrager of lid meent door dat besluit in zijn werkelijk belang of in zijn kerkelijke verantwoordelijkheid ernstig te zijn getroffen — binnen dertig dagen, nadat dat besluit is genomen of tot zijn kennis is gebracht, om voorziening wenden tot de provinciale, en ten aanzien van zulke besluiten van alle overige lichamen, tot de generale commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.