Ordinantie voor de zaken van huwelijk en gezinsleven.

 

Artikel 7.

De raad voor de zaken van Kerk en gezin.

Deze raad is in het bijzonder belast met
het overwegen van de vragen op zijn arbeidsveld gelegen;
Kerk en gemeenten voor te lichten over de resultaten van zijn bezinning en de ambtsdragers de wegen te wijzen bij de vervulling van hun opdracht;
al datgene te verrichten, wat strekken kan tot het welzijn van het gezin;
samen te werken met de organen der Kerk, die op het terrein van apostolaat, pastoraat en diaconaat met deze vragen bezig zijn.